Doradztwo podatkowe

Możesz na nas liczyć. Wieloletnie doświadczenie w pracy z Klientami z wielu sektorów gospodarki pozwala nam na świadczenie usług doradztwa podatkowego na najwyższym poziomie.

Usługi prawne

Pomagamy się odnaleźć w świecie przepisów. Robimy to od lat i cały czas jesteśmy na bieżąco. Znajdziemy dla Ciebie najbardziej opłacalną ścieżkę podatkową.

Usługi księgowe

Twoje bezpieczeństwo to nasz priorytet. Usługi księgowe świadczone przez nas są zawsze wykonane z najwyższą starannością, w terminie i zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Usługi kadrowe

Bo załoga jest najważniejsza. Usługi kadrowe świadczone przez nas to pewność i satysfakcja. To również gwarancja, że Twoja firma działa zgodnie z prawem.

Nadzór nad działem księgowym

Nasza opieka nad działem księgowym Twojej firmy zwiększa poczucie Twojego bezpieczeństwa. Dlatego współpracując z nami zyskujesz więcej spokoju.

Blog podatkowy

Podatek minimalny, czyli nowe obciążenie dla określonych grup podatników CIT

Po parukrotnym odraczaniu, z początkiem 2024 r. weszły w życie przepisy określające obowiązek wyliczania i zapłaty podatku od spółek oraz podatkowych grup kapitałowych (tzw. podatek minimalny). Choć przepisy w tym zakresie obowiązują już od ponad tygodnia, faktycznie będą miały zastosowanie od 2025 r., kiedy to pojawi się konieczność sporządzenia rocznego rozliczenia w podatku dochodowym za …

Wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

Informacje ogólne Ustawodawca w Polskim Ładzie zdecydował się na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej regulacji. Preferencja ma na celu zachętę do inwestowania w przedsięwzięcia, które wiążą się z dużym ryzykiem ekonomicznym. Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane na ogólnych zasadach według skali (stawką 17% i 32%), oraz podatnicy …

Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych: ksiąg rachunkowych; podatkowej księgi przychodów i rozchodów; ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo wskazane podmioty będą zobowiązane do okresowego przesyłania tych danych organom podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Powyższy obowiązek będzie dotyczyć zarówno podatników podatku dochodowego od …

Podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku

Od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegnie próg dochodów, o którym mowa w skali podatkowej (wzrost z 85 528 zł na 120 000 zł ). Z informacji zawartych w uzasadnieniu projektu ustawy wynika, że próg dochodów dostosowywany będzie do nowej rzeczywistości, w której na przestrzeni lat wynagrodzenia w Polsce podwoiły się. Tymczasem stawka podatku w …

Ulga dla klasy średniej rozliczającej się według skali podatkowej

  Adresatami ulgi będą podatnicy zatrudniani na podstawie:  stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Z ulgi dla klasy średniej będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają podatek według skali podatkowej. Możliwość stosowania ulgi będą mieli również podatnicy osiągający dochody, bez pośrednictwa płatników, ze stosunku pracy z zagranicy. …

Grupy VAT

Sejm odrzucił kilkadziesiąt poprawek Senatu dotyczących Polskiego Ładu. W związku z powyższym podpisanie ustawy przez Prezydenta oraz jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw jest tylko formalnością. Od 1 stycznia 2022 r. czeka wszystkich wiele zmian – zarówno Państwa jako przedsiębiorców, jak i nas jako księgowych, kadrowych i doradców podatkowych. Zapraszamy na artykuł dotyczący grupy VAT. Informacje …

Składka zdrowotna

Informacje ogólne Od samego początku planowanych zmian, kwestie dotyczące wysokości składki zdrowotnej budzą największe kontrowersje. Składka zdrowotna, według planowanych zmian, będzie zależna od dochodu. Dodatkowo na jej wysokość będzie wpływał sposób opodatkowania – tzn. inną wysokość składki zapłacą przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych, inną podatnicy liniowi, a jeszcze inną ryczałtowcy. Co ważne, podatnicy nie …

Ryczałt od dochodów spółek – „estoński CIT”

Informacje ogólne Obowiązujący ryczałt od dochodów spółek kapitałowych wiąże się ze spełnieniem licznych kryteriów, w związku z czym z ponad 200 tysięcy uprawnionych spółek kapitałowych z „estońskiego CIT” skorzystało…zaledwie 337 z nich. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy ryczałt od dochodów spółek (nazywany wcześniej ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych) „jest adresowany do podatników CIT z sektora …

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie dla podatników rozliczających się według skali podatkowej

Informacje ogólne Wśród zmian „na plus” w planowanym Polskim Ładzie z całą pewnością możemy wskazać podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł rocznie. Ustawodawca przewidział podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 000 zł, poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 …

Polski Ład – zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych

Informacje ogólne Jedną z pierwszych, negatywnych informacji, która wynika z Polskiego Ładu jest zmiana w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych – to znaczy, że podatnik utraci możliwość amortyzowania mieszkań, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.  W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 26 lipca 2021r. można przeczytać, że głównym celem poniższych działań jest „zaspokojenie …

POLSKI ŁAD – cykl artykułów

Jednym z najczęściej wyszukiwanych w ostatnim czasie zwrotów, szczególnie przez przedsiębiorców, jest zapowiadany przez rząd Polski Ład. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że głównym celem ustawy jest „stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego”. Na rządowej stronie internetowej gov.pl również nie obyło się bez zamieszczenia informacji o  korzystnym wpływie Nowego Ładu na życie milionów Polaków. Według …

Nowa, obniżona do 9% stawka CIT

W 2019 roku została wprowadzona, obniżona do wysokości 9%, stawka podatku CIT dla niektórych podatników. Nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i zastąpiła obowiązującą do końca 2018 roku stawkę 15%. Z obniżonej stawki będą mogli skorzystać mali podatnicy w rozumieniu definicji ujętej w art. 4a punkt 10 Ustawy o CIT oraz podatnicy rozpoczynający …

Zmiany w CIT i PIT w 2018 roku

W 2018 roku ustawodawca wprowadza kolejne zmiany w podatkach dochodowych, których głównym założeniem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Są to zmiany skierowane głównie do podmiotów, których dochody wypracowane w Polsce przenoszone są do innych państw.

Wynajem nieruchomości – ryczałt, skala, czy podatek liniowy?

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie najmu, a zamierzają wynająć posiadane mieszkanie czy dom – mogą rozliczać się z fiskusem na dwa sposoby: 1) za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5%), 2) na zasadach ogólnych (stawki 18% i 32%).

Zmiany podatkowe w 2017 w skrócie

Nowy Rok przywitał nas, jak to zwykle bywa, wieloma zmianami w prawie podatkowym. Czy wpłyną one pozytywnie na naszą rzeczywistość gospodarczą? Zobaczymy już wkrótce. Niemniej według prawodawców, zmiany służą przede wszystkim uszczelnieniu systemu w celu redukcji powiększającej się z roku na rok luki podatkowej.

Zmiana limitu VAT w 2016 roku

Zmiana limitu VAT w 2016 roku roku czyli kwota określona w art. 113 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – 150000,00 zł nie ulegnie zmianie. 14 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję wykonawczą 2015/1173 zmieniającą decyzję 2009/790/WE upoważniającą Polskę do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy do 31 grudnia 2018 r.