Podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku

Od 1 stycznia 2022 r. zmianie ulegnie próg dochodów, o którym mowa w skali podatkowej (wzrost z 85 528 zł na 120 000 zł ).

Z informacji zawartych w uzasadnieniu projektu ustawy wynika, że próg dochodów dostosowywany będzie do nowej rzeczywistości, w której na przestrzeni lat wynagrodzenia w Polsce podwoiły się. Tymczasem stawka podatku w wysokości 32%, utrzymuje się na niezmiennym poziomie 85 528 zł od 2009 roku.

Po zmianie, do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%.

Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie obliczany według stawki 32%. W ten sposób „przed nadmierną podwyżką klina podatkowego chroniona będzie klasa średnia”.