Zmiana limitu VAT w 2016 roku

Zmiana limitu VAT w 2016 roku roku czyli kwota określona w art. 113 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – 150000,00 zł nie ulegnie zmianie.
14 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję wykonawczą 2015/1173 zmieniającą decyzję 2009/790/WE upoważniającą Polskę do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy do 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że limit zwolnienia z VAT nie będzie obniżony; zostanie zachowany na dotychczasowym poziomie, tj. 150 000 zł.
Gdyby Rada Unii Europejskiej nie wyraziła zgody na przedłużenia stosowania odstępstwa od art. 287 dyrektywy, limit od początku 2016 wynosiłby 10000,00 Euro przeliczonych na złote zgodnie z kursem wymiany w dniu przystąpienia.

Mateusz Lewicki
Biuro Rachunkowe Profit